CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẠI LỄ 30.4 - 1.5.

27-04-2022

Sự Kiện 1: Bingo Lễ Lao Động

Sự Kiện Bingo hạn giờ, 100% nhận được Mega siêu mạnh — Imperial Dramon!

Thời gian sự kiện: 30/4/2022 đến 4/5/2022

Sự Kiện 2: Rơi Khí Cầu

Do thám càn quét trong Lãnh Thổ Digimon có xác suất nhận được đạo cụ đổi [Khí Cầu Lao Động], kiểu khiêu chiến tỷ lệ rơi sẽ cao hơn. Đồng thời, tham gia lối chơi Thám Hiểm Đoạt Bảo có cơ hội nhận được đạo cụ đổi [Khí Cầu Lao Động].

Thời gian sự kiện: 30/4/2022 đến 4/5/2022

Điều kiện: Các sv mở sau 14 ngày

Sự Kiện 3: Sự Kiện SV mới - Đốt Thể Lực

Trong thời gian diễn ra sự kiện, trong 14 ngày kể từ khi mở SV mới, người chơi sẽ tiêu tốn thể lực tương ứng có thể nhận được đạo cụ đổi [Khí Cầu Lao Động].

Thời gian sự kiện: 30/4/2022 đến 4/5/2022

Điều kiện: Các sv mở trong 14 ngày

Sự Kiện 4: Quỹ Lễ Lao Động

Trong thời gian sự kiện, mua quỹ mỗi ngày sẽ nhận Kim Cương, và có thể nhận thêm đạo cụ đổi [Khí Cầu Lao Động]

Thời gian sự kiện: 30/4/2022 đến 4/5/2022

Sự Kiện 5: Đổi Lễ Lao Động

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu hao số lượng [Khí Cầu Lao Động] nhất định, có thể đổi quà hậu hĩnh! Còn có cơ hội đổi được Trứng Digimon Ultimate, bảo vật Tết Lao Động.

Thời gian sự kiện: 30/4/2022 đến 5/5/2022

Sự Kiện 6: Lễ Lao Động - Mua trực tiếp hạn giờ

Trong thời gian  sự kiện, ra mắt Quà Hạn Giờ và có Bí Bảo Lễ Lao Động hạn giờ

Thời gian sự kiện:1/5/2022 đến 3/5/2022

Sự Kiện 7: Báo Danh Lễ Lao Động

Trong thời gian sự kiện, Online mỗi ngày nhận quà miễn phí, tích lũy 5 ngày được tặng Ultimate Digimon tư chất 90

Thời gian sự kiện: 30/4/30 đến5/5/2022

Sự Kiện 8: Lễ Lao Động - Tiêu phí hạn giờ

Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu hao Kim Cương có thể nhận vật phẩm đổi sự kiện [Khí Cầu Lao Động]

Thời gian sự kiện: 30/4/30 đến 5/5/2022 

Sự Kiện 9: Thẻ Thông Hành Tháng 5

Trong thời gian sự kiện, hoàn thành Nhiệm Vụ Sôi Nổi có thể nhận một phần thưởng miễn phí, khai thông Thẻ Thông Hành Cao Cấp có thể nhận thêm một phần thưởng. Đạt cấp 30 sẽ nhận được Bảo Vật Đỏ hạn giờ [Khẩu Trang]

Thời gian sự kiện: 4/5/2022 đến 18/5/2022