PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN "CAO THỦ BẮT CÁ".

28-03-2022

PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN "CAO THỦ BẮT CÁ"

Link sự kiện: Nhấn vào đây để tham gia sự kiện nhé!

 

1. Quà đạt mốc cá nhân:

Khi bản thân bắt được cá đến số lượng nhất định thì sẽ nhận được các quà tương ứng như sau:

THƯỞNG CÁ NHÂN

Cá nhân mốc 10:

--------♦♦♦--------

Vàng 10.000
Đá tiến hóa nhỏ x20
Cơm nắm x1
Vé khiêu chiến Digimon x5
Túi huy hiệu ngẫu nhiên x10

Cá nhân mốc 20:

--------♦♦♦--------

Vàng 20.000
Đá tiến hóa nhỏ x40
Cơm nắm x2
Vé khiêu chiến Digi x10
Túi huy hiệu ngẫu nhiên x20

Cá nhân mốc 30:

--------♦♦♦--------

Vàng 30.000
Đá tiến hóa vừa x20
Bento x2
Máy tiến hóa Champion x10
túi huy hiệu ngẫu nhiên x30

Cá nhân mốc 300:

--------♦♦♦--------

Vàng 300.000
Đá tiến hóa lớn x300
Bento x10
Máy tiến hóa Ultimate x30
Tinh hoa hợp thể 3 x2

Cá nhân mốc 50:

--------♦♦♦--------

Vàng 50.000
Đá tiến hóa vừa x40
Bento x4
Máy tiến hóa Ultimate x10
Tinh hoa hợp thể 1 x1

Cá nhân mốc 100:

--------♦♦♦--------

Vàng 100.000
Đá tiến hóa lớn x100
Bento x6
Máy tiến hóa Ultimate x15
Tinh hoa hợp thể 2 x1

Cá nhân mốc 200:

--------♦♦♦--------

Vàng 200.000
Đá tiến hóa lớn x200
Bento x8
Máy tiến hóa Ultimate x20
Tinh hoa hợp thể 3 x1


2. Quà mốc all server:  
Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết số lượng cá toàn server bắt được. Đạt mốc nào sẽ gửi quà all server mốc đó (chỉ tính mốc cao nhất ).

THƯỞNG ALL SERVER

All server mốc 10k:

--------♦♦♦--------

Vàng 100.000
Cơm nắm x5
Cẩu lương x5
Đá tiến hóa nhỏ x50
Máy tiến hóa Champions x10

All server mốc 20k:

--------♦♦♦--------

Vàng 200.000
Cơm nắm x10
Cẩu lương x7
Đá tiến hóa nhỏ x100
Máy tiến hóa Champions x20

All server mốc 30k:

--------♦♦♦--------

Vàng 300.000
Cơm nắm x15
Cẩu lương x10
Đá tiến hóa vừa x100
Máy tiến hóa Ultimate x10

All server mốc 300k:

--------♦♦♦--------

Vàng 3.000.000
Cơm nắm x50
Cẩu lương x30
Đá tiến hóa lớn x300
Máy tiến hóa Ultimate x50

 

All server mốc 50k:

--------♦♦♦--------

Vàng 500.000
Cơm nắm x20
Cẩu lương x15
Đá tiến hóa vừa x200
Máy tiến hóa Ultimate x20

All server mốc 100k:

--------♦♦♦--------

Vàng 1.000.000
Cơm nắm x30
Cẩu lương x20
Đá tiến hóa lớn x100
Máy tiến hóa Ultimate x30

All server mốc 200k:

--------♦♦♦--------

Vàng 2.000.000
Cơm nắm x40
Cẩu lương x25
Đá tiến hóa lớn x200
Máy tiến hóa Ultimate x40

 

3. Shop đổi cá:
Các HLV có thể dùng số cá mình bắt được để đổi lấy các code giá trị trong shop đổi cá lấy code. Các bạn có thể đổi các loại code nhiều lần nhưng 1 nhân vật trong game chỉ nhập được 1 loại code/1 acc. 

THƯỞNG ĐỔI CÁ

Đổi 10 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x10.000
Đá tiến hóa nhỏ x20
Cơm nắm x2
Cẩu Lương x1
Sách sửa tư chất x10
Nước exp nhỏ x10

Đổi 50 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x50.000
Đá tiến hóa nhỏ x30
Cơm nắm x5
Cẩu lương x2
Sách sửa tư chất x20
Nước exp vừa x10

Đổi 100 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x100.000
Đá tiến hóa vừa x20
Cơm nắm x7
Cẩu lương x3
Sách sửa tư chất cao x10
Nước exp vừa x20

Đổi 200 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x200.000
Đá tiến hóa vừa x30
Cơm nắm x10
Cẩu lương x5
Sách sửa tư chất cao x20
Nước exp lớn x10

Đổi 300 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x300.000
Đá tiến hóa lớn x50
Cơm nắm x15
Cẩu lương x7
Sách sửa tư chất cực x10
Nước exp lớn x20

Đổi 500 cá:

--------♦♦♦--------

Vàng x500.000
Đá tiến hóa lớn x100
Cơm nắm x20
Cẩu lương x10
Sách sửa tư chất cực x20
Nước exp lớn x30


4. Vòng quay may mắn:
Trong vòng quay bắt cá, các bạn có cơ hội nhận được thêm Thẻ GOSU và 2 loại code sự kiện đặc biệt: Code May mắn và Code ngư phủ. Các code này giá trị thế nào, hãy tự khám phá nha.

Code MAY MẮN Code NGƯ PHỦ
Vàng x20.000
Bento x1
Cẩu lương x1
Kim cương x100
Quả kỹ năng nhỏ x10
Vàng x100.000
Bento x2
Cẩu lương x2
Quả kỹ năng vừa x10
Máy tiến hóa Ultimate x5

5. Đua TOP bắt cá:

TOP PHẦN THƯỞNG
1 Pet mega tự chọn x1
Vé thời trang x240
Kim cương x 10.000
Đá tiến hóa lớn x100
Cơm nắm x50
Cẩu lương x50
Sách sửa tư chất cực x50
2 Pet ultimate tự chọn x2
Kim cương x5000
Đá tiến hóa lớn x500
Cơm nắm x30
Cẩu lương x30
Sách sửa tư chất cực x40
3 Pet Ultimate tự chọn x1
Kim cương x3000
Đá tiến hóa lớn x200
Cơm nắm x20
Cẩu lương x20
Sách sửa tư chất cực x30
4-10 Pet Ultimate tự chọn x1
Kim cương x2000
Đá tiến hóa lớn x100
Cơm nắm x10
Cẩu lương x10
Sách sửa tư chất cực x20

 

6. Lưu ý
- Thời gian nhận Lượt bắt cá từ Quy Đổi Kim Cương sẽ bắt đầu tính từ lúc 0h ngày 01/04.
- Thời gian tổng kết Đua Top: 16h ngày 08/04. Sau thời gian này sẽ không thể đổi cá lấy code nữa, vậy nên các HLV cố gắng đổi code sớm nha.
- Giftcode đổi được có thể xem lại tại Lịch Sử sự kiện.
- Do lượng truy cập đông nên hệ thống gửi Lượt Quay từ quy đổi cho Bạn có thể sẽ trễ từ 30 phút  - 50 phút, mong HLV thông cảm cho sự bất tiện này và sắp xếp thời gian nạp tiền phù hợp. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm cho các trường hợp nạp cận giờ dẫn tới bị chậm, mất lượt quay.
- Trong mọi trường hợp khiếu kiện, quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng.