Chuỗi sự kiện tuần 8.

18-04-2022

1. Hợp Thể Hạn Giờ UP
- Thời gian sự kiện: 20/04 - 24/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, tỉ lệ chuyển hóa hợp thể Jesmon tăng 3%, mỗi lần hợp thể ra Mega không phải là Jesmon, thì tỉ lệ chuyển hóa Jesmon tăng thêm 2%!


2. Quà Ưu Đãi Hạn Giờ
- Thời gian sự kiện: 20/04 - 24/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, làm mới Quà KC hạn giờ mỗi ngày, tăng cấp chữ số thắng sẽ ưu đãi càng cao! Và có bán nguyên liệu hợp thể chuyên thuộc của Jesmon - Đá Jesmon.


3. Vòng Quay Cuối Tuần

- Thời gian sự kiện: 22/04 - 24/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, tiêu hao KC có thể tham gia Vòng Quay rút thưởng, có Quà Chip Đỏ 6 Sao V, Trứng Digimon Ultimate, Phiếu Thời Trang... đang chờ bạn!