Chuỗi sự kiện tuần 7.

12-04-2022

Nạp thẻ tại: Thanh toán tại đây nhé!
-----------------------♦♦♦-----------------------

1. Tầm bảo bí cảnh giờ vàng - Lễ Phục Sinh

- Thời gian sự kiện: 13/04 - 17/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, mở khu Bí Cảnh hạn giờ - Odaiba, mỗi lần điều phái và tăng danh vọng có thể nhận được vật phẩm sự kiện Trứng Phục Sinh.

2. Tiêu Phí Giờ Vàng Lễ Phục Sinh

- Thời gian sự kiện: 13/04 - 17/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu hao Kim Cương có thể nhận được vật phẩm Trứng Phục Sinh.
3. Đối đầu Lễ Phục Sinh

- Thời gian sự kiện: 13/04 - 17/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Tham gia sự kiện đối đầu, thắng sẽ nhận được Trứng Phục Sinh, có cơ hội nhận được thời trang Kimono Matt hạn giờ!

4. Đổi Lễ Phục Sinh
- Thời gian sự kiện: 13/04 - 18/04.

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

- Trong thời gian sự kiện, thu thập vật phẩm sự kiện Trứng Phục Sinh có thể đổi vật phẩm quý trong Đổi hạn giờ, còn có cơ hội đổi được Trứng Digimon Ultimate!

 

♦ Nếu Nhà Huấn Luyện gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc vì, vui lòng liên hệ Mimi tại các kênh thông tin này nhé!

- Fanpage Siêu Tiến Hóa: Nhấn vào đây nhé!

- Group Siêu Tiến Hóa - Group Digimon Chính Thức: Nhấn vào đây để tham gia động tám cùng Mimi nào!

- Kênh Tiktok Siêu Tiến Hóa: Xem thật nhiều video tại đây!

- Kênh Youtube Siêu Tiến Hóa: Nhấn vào đây để khám phá ngay!

 

Chúc các Nhà Huấn Luyện có thời gian tuyệt vời tại Siêu Tiến Hóa!